آموزش لینوکس: دستورات پوسته لینوکس

با زدن دکمه  ctrl+alt+t ترمینال باز میشود و دستورات زیر را میتوانید در آن تایپ کنید و نتایج هر کدام را مشاهده کنید. دستور  seq: بعد آن عدد قرار میگیرد … ادامه خواندن آموزش لینوکس: دستورات پوسته لینوکس