آموزش لینوکس: نوشتن اسکریپت ( script نویسی)

ابتدا فایلی را با پسوند  sh  بسازید. روش  زیر نیز باعث ساختن فایل میشوند: cat > اسم دلخواه.sh دستورات ctrl + d به جای دستورات میتوان از حلقه ها و … ادامه خواندن آموزش لینوکس: نوشتن اسکریپت ( script نویسی)