پروژه های دانشگاهی و نرم افزاری خود را برایمان بنویسید تا در اسرع وقت به آن پاسخ دهیم. لازم به ذکر است  بعد از پذیرفتن شدن پروژه  از جانب ما، 20 درصد هزینه پروژه در ابتدا از شما گرفته خواهد شد و  مابقی آن ( 80 درصد) پس از  اتمام  پروژه  دریافت خواهد شد.

با تشکر از شما

مدیریت سایت